Försäljning, marknadsföring och kommunikation är otroligt viktiga områden för alla företag och organisationer, i vissa fall till och med helt avgörande för fortsatt lönsamhet, trivsel och tillväxt.

Vi vet att tiden inte alltid räcker till. När allt rullar på i företaget kan det vara svårt att stanna upp, reflektera och titta framåt. Hur ser mitt företags framtid ut? Vilka mål har vi på kort respektive lång sikt? Hur mår våra kunder och vilka krav kommer dom att ställa i framtiden? Kan vi möta framtidens kundkrav? Vad gör våra konkurrenter? Vilka styrkor och förbättringsmöjligheter har vi som företag?

Märkbart vill hjälpa och avlasta våra kunder inom försäljning, marknadsföring och kommunikation så att dom kan fokusera på det dom är bäst på: sin kärnverksamhet.