Ibland missar vi att reflektera över viktiga frågor. Möter vi våra kunders behov? Har vi fastnat i samma hjulspår gällande vår försäljning? Når vi önskad tillväxttakt? Är kunderna nöjda med våra tjänster och produkter? Behövs inspiration och nytänkande i våra kundrelationer? Har vi koll på konkurrenterna?

Märkbart vill genom sina utbildningar utmana kursdeltagarna, få dem att reflektera samt skicka med rätt verktyg för att skapa varaktiga kundrelationer och en stark marknadsposition.