GDPR, hantering av personuppgifter

Personuppgifter kan, frivilligt, behöva delges oss samt lagras hos Märkbart AB för att vi ska kunna åtaga oss uppdrag. Märkbart AB, 559388-5584, är personuppgiftsansvariga för uppgifter vi erhåller i samband med kund-och leverantörssamarbeten. Personuppgifterna kan komma att användas under hela samarbetet samt upp till 4-år efter senaste kontakten för att kunna marknadsföra och utveckla vår verksamhet. Behandling av uppgifter sker enbart där det anses nödvändigt för att kunna fullfölja vårt uppdrag samt för att kunna ingå och fullgöra avtal. Uppgifterna kan även användas i kvalitets-och affärsutvecklingssyfte, riskanalyser samt för statistik, detta för att utveckla vår verksamhet. Personuppgifterna används även i vår kontaktkommunikation.

Exempel på behandling av personuppgifter kan vara personnummer, organisationsnummer, personnamn, företagsnamn, mejladress, telefonnummer, mobilnummer, adress etc.

Information om vår användning av dina personuppgifter och registerutdrag av dessa lämnas kostnadsfritt ut på begäran från dig så du kan kontrollera uppgifterna. Vi rättar eller raderar självklart eventuella felaktiga uppgifter.

Vid tidigare givet samtycke från kund/leverantör till att använda personuppgifterna för att skicka erbjudanden, nyhetsbrev etc från Märkbart har vederbörande rätt att dra tillbaka sitt samtycke och sluta få erbjudanden, nyhetsbrev etc skickat till sig.

Kreditupplysning kan komma att göras vid större uppdrag och förfrågningar.

Vi lämnar enbart ut personuppgifter till utomstående om det så överenskommits mellan parterna.

Vi kan i vissa fall använda oss av en samarbetspartner för att fullfölja de åtaganden vi har mot kund/leverantör, i dessa fall kan dina personuppgifter delas med denna samarbetspartner.

Om du har några frågor kring GDPR och hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss, våra kontaktuppgifter finner du på vår hemsida www.märk.se